En app som enkelt korrigeras till att digitalisera manuella moment och skapa värden för dina kunder. Så beskrivs Östersundsbaserade RealBridge som i coronakrisen bland annat har försett sjukvården med digitala verktyg som håller ordning och reda på livsviktig utrustning.


Digitalisering av manuellt krångel där många pärmar på en plats byts ut mot din och dina medarbetares mobiltelefoner som alltid finns med ute i fält. Så beskrivs affärsnyttan med den Östersundsbaserade applikationen RealBridge. Med innovativa lösningar anpassas applikationen utifrån nya branscher och kundbehov och allt som oftast så är det länsföretag som står först i led att ta del av det allra nyaste.


—90% av vår marknad finns utanför länet. Dom gånger vi jobbar mot länsföretag så ser vi det oftast som utvecklingsprojekt av vår produkt som skaffar oss referenscase att ta med till andra kunder ute i norden. Ofta ligger det såpass väl inom våra intressen att lösningar blir väsentligt billigare för en jämtländsk kund än för en dansk, säger företagets grundare Olle Lundberg.

Olle Lundberg och hans RealBridge har basen i lokaler som ansluter till Stortorget.


När corona-krisen slog till blev Östersunds Sjukhus plötslig försökskanin för RealBridges idéer och lösningar.

—All skyddsutrustning inom landstinget är numer försedd med QR-koder vilka samlar data om varje enskilt objekt. Vem har lånat 10 skyddsmasker och när tvättades ett visst objekt senast är exempel på data som samlas om varje objekt. Alla medarbetare på alla berörda enheter kan ta del av informationen genom att scanna objektet i sin mobil, säger Lundberg.


MerDigital.se gästade två av RealBridge länsbaserade kunder för att be dom berätta hur digitalisering av manuellt krångel kan spara tid och skapa värden för kunderna.


Min Byrå — HR-konsulter

“Vi utvecklar tillsammans med RealBridge en app som samlar HR-dokumentation digitalt. Företagsledare har väldigt mycket information som medarbetarna måste ta till sig, vad som händer, vad som är på gång, olika policys och rutiner etc. I flera fall är det lagstadgat att alla ska ha tagit del av informationen vilket RealBridge lösning håller koll på genom att alla medarbetare intygar att man har läst genom en digital signatur.
Appen ser också till så att alla plattformar för information på företaget hela tiden hålls uppdaterade, detta istället för att spara papper i gamla pärmar som är utdaterade sedan många år tillbaka.


Vi på Min Byrå jobbar i de flesta fall mot flera olika funktioner hos företagen vilket gör det guld värt att hela tiden kunna individanpassad appens innehåll mot olika företag som har olika behov och olika digital mognad.”

Min Byrå Johanna Eldh Jessica Flodin
Min Byrå har utvecklat sina tjänster mot kund genom att integrera RealBridge applikation. Johanna Eldh och Jessica Flodin i bild.


HeMa Lön — Lönehantering

“Tillsammans med Realbridge har vi skapat en HeMa app som hjälper arbetstagare, arbetsgivare och oss som lönebyrå att hantera data smidigare.
De anställda registrerar närvaro, frånvaro, resor med mera i appen. Utifrån insamlat data skapar vi sedan rapporter där arbetsgivaren snabbt får en överblick över exempelvis frånvaron på företaget och också enkelt kan attestera det som behövs. Arbetet för lönekonsulterna på HeMa underlättas också då vi nu får en helt digitaliserad lönetjänst. Win win för alla, inte minst för miljön.”

TEXT & BILD MATTIAS BÅNGMAN