När affärsverksamheten ska ställa om utifrån kristidernas ändrade förutsättningar samtidigt som behovet av personal kan förändras över dagen. Då kan det bli ett par moment för mycket även för den bäste företagsledaren. —Min Byrå är en helhetslösning för alla tänkbara personalfrågor, säger HR-konsulten Johanna Eldh.

Eldh fortsätter att lugnt resonera runt den kris som rasar runt oss alla.

—Vårt normalläge är att delvis ringas in som stöd till chefer när problem blivit för stora och eskalerat, ibland krissituationer. Läget vi står inför nu, som både kräver snabba och genomtänkta beslut, är något vi är vana vid.

I ett av de charmiga innerstadshusen på Köpmangatan huserar Min Byrå som på fem år har växt till att utgöras av HR-trion Jessica Flodin, Johanna Eldh och Elin von Friedrichs. Flexibla konsulttjänster inom personalfrågor är en inriktning vilken man är bredast om i länet.

Elin von Friedrichs, Jessica Flodin och Johanna Eldh.
Elin von Friedrichs, Jessica Flodin och Johanna Eldh.

—Vi hanterar företagets personalärenden från rekryteringen, genom dagliga frågor som uppstår och hela vägen till eventuell varsel och uppsägning. Den stora fördelen med att jobba med hela företagets personalresa är att vi skapar en långsiktig relation till och en förståelse för kundens verksamhet. Vi kan då snabbt sätta oss in i nya problem som uppstår löpande, säger VD Jessica Flodin.

En bakgrund på en större och relativt fyrkantig myndighetsorganisation väckte Jessica Flodins tanke om att samla alla personalfrågor under ett tak med fokus på personlig kundrelation under namnet Min Byrå.

—Myndighetsorganisationen var absolut ingen dålig arbetsgivare, men jag tycker om att forma unika lösningar runt kunden i så lång utsträckning det går. Samma sak med policies, för att värdeord ska ha en betydelse och göra nytta så måste den vara förankrad i att vi känner till människorna bakom företaget.

Coronapandemin har satt Min Byrå under rejält tryck när företagsledare ska anpassa affärsverksamheten efter nya förutsättning och samtidigt ställas inför helt nya spelregler i personalfrågor.

Jessica Flodin Min Byrå
Jessica Flodin beskriver Min Byrå som en helhetslösning inom personalfrågor med all kompetens samlad under samma tak.

—Dels är företagen såklart mån om sin personal som människor och vill att allt ska bli rätt, samtidigt utgör personalen många gånger den största kostnadsposten. Väldigt många företagsledare ringer oss den dagen man ser att personalen inte har sysslor, man vill helst permittera igår. Bara för att det är kristider så gäller dock inte djungelns lagar och en permittering tar i normala fall runt en vecka att färdigställa även med tillgång till specialistkunskap, säger Flodin.

Att förutse det oförutsägbara är nyckeln enligt Johanna Eldh.

—Tidigt i coronakrisen satt vi oss med kunder och gjorde en riskanalys för att förbereda tre olika scenarion med olika tidshorisont. Då kunde man i god tid förbereda för alla moment som kommer med att minska personalstyrkan, det har sparat mycket pengar.

Min Byrå
Min Byrå ligger på Köpmangatan i ett av de charmiga innerstadshusen.

Många företag MerDigital har gästat har beskrivit de senaste veckorna som en urladdning i att tillskansa sig ny kunskap. Min Byrå är inget undantag.

—Väldigt mycket nytt, säger Johanna Eldh och börjar le åt tanken vid några av de mest spektakulära kombinationer av problem som chefer har sökt stöd för.

—Exempelvis frågade en kund mig vad som gällde för schemaläggning och ersättning när en person var sjukskriven 50%, korttidspermitterad 60% och behövde vabba tre dagar. För att sedan gå på påskledighet med två röda dagar.

Läs mer om Min Byrå

TEXT OCH BILD: MATTIAS BÅNGMAN