Almi hjälper företagen att digitalisera rätt. Med nytt självtest maximeras företagsnyttan.

– När alla pratar digitalisering gäller det för företagen att digitalisera de områden som ger mest kundnytta och som är bra för företaget. Att inte göra för mycket och inte för lite, säger Lars-Göran (LG) Lundberg, företagsrådgivare på Almi i Östersund. 

Sedan februari erbjuder Almi ett självtest för företagare som får svara på frågor runt 5 strategiska områden. Testet är gjort med fråga-svar med färdiga påstående och kräver inte allt för stor arbetsinsats för att genomföra. När testet är klart sammanställs det och  företagaren får en grafisk sammanställning som ger en bild över hur den digitala mognaden ser ut i verksamheten. Därefter kan företagaren i samverkan med Almi få överblick över vilka områden som är lämpliga att gå vidare med för att förbättra affärs- och företagsnyttan.

– Det kan vara små grejor som att digitalisera administrationen och också handla om större områden. Det viktiga är att utgå från vad som är bäst för företaget. Vi bistår med att reda ut tankarna. För digitalisering i sig är inget ändamål, det måste finnas en företagsnytta, säger Lars-Göran (LG) Lundberg.  

Sen starten har ett tiotal företag i Jämtlands län genomfört självskattningstestet.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och är gratis för företagen. 

Testet gäller för vad Tillväxtverket kallar landsbygd,  Östersund exkluderat, i övrigt hjälper Almi alla företag med affärsutveckling där digitalisering.

KARIN BÅNGMAN