LEDARE. Voi är ett av Sveriges snabbast växande bolag och gick från en omsättning på omkring 10 miljoner kronor till nästan 400 miljoner kronor från 2018 till 2019. Vi grundade bolaget med en enkel vision – ändra hur människor tar sig runt i städer.

Den största utmaningen vi har på jorden är klimatfrågan, Corona till trots, och en central del i klimatfrågan är transport som står för nästan hälften av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Fler och fler människor flyttar till städer och stadstransport är en central del av transportproblematiken – vi ser att omkring hälften av alla taxiresor är kortare än 5 kilometer och 60 % av alla privatresor är kortare än 10 kilometer. Förskräckande många av dessa privatresor görs med en bil, ofta som en följd av bekvämlighet, trots att andra alternativ finns. Voi bygger ett nätverk av lätta elfordon, just nu uteslutande elsparkcyklar, runtom i hela Europa.

Voi Scooters VD och grundare Fredrik Hjelm är uppväxt i Jämtland.

Vintern 2019–2020 var den varmaste på många år i Europa, vilket var positivt för vår affär men givetvis alarmerande för planeten, och vi förberedde oss för en explosiv framfart under 2020 över hela Europa. I början av året fick vi rapporter från anställda i Kina om covid-19 och de drakoniska åtgärder som infördes i landet, både i och utanför Wuhan, virusets ursprungsregion. Några veckor senare såg vi vår verksamhet i Italien och Frankrike hårt påverkad då städer gick in i lock-down och vi förstod snabbt att detta var allvarligt. För mig som VD och ansvarig för omkring 500 anställda insåg jag att en ”vänta och se”-approach skulle kunna straffa sig så vi satt ihop en stabsfunktion för att fokusera på covid-19 dygnet runt och säkra upp bolagets överlevnad. Vår stabsfunktion fokuserade på sex arbetsströmmar:

1.       ”Battle drum” – Intern och extern kommunikation för att se till att vi hade anställda och ägare med oss och använda media på ett för oss gynnsamt sätt.

2.       HR – Ta hand om de anställda och kunder på bästa möjliga sätt.

3.       Stress-testa vår finansiella situation – Modellera nya scenarion i en värld där det är oklart när efterfrågan kommer tillbaka och hur. Säkra upp kassabalansen och minimera utgående kassaflöde.

4.       Stabilisera operations – Säkra nuvarande operations och förbereda för att komma tillbaka till städer när de öppnar upp igen.

Voi har sedan corona-krisens intåg bland annat lanserat en leveranstjänst i samarbete med Gigstr.

5. Försvara våra intäkter – Säkra upp de kvarvarande intäkterna genom att se till att kunder och system verkligen ger oss de intäkter vi har kvar samt hitta nya intäktsströmmar, t.ex. leveranstjänster, prenumerationer, samarbeten med kollektivtrafik.

6. Spela offensivt, inte bara defensivt. Då vi säkrat upp situationen, snabbt börja tänka offensivt och se över produkten, marknadsföring och möjliga uppköp för att komma tillbaka starkt till marknaden.

De senaste veckorna har vi tyvärr behövt säga upp omkring en tredjedel av vår personalstyrka men samtidigt sett en kreativ urladdning i organisationen och lyckats lansera flera produkter som vi tidigare bedömt skulle ta månader att ta fram. Corona-krisen är först och främst en humanitär katastrof som spiller över på realekonomin men för de bolag som ställer om, säkrar upp kassan för överlevnad in i 2021 och släpper på krav på process och perfektionism finns möjligheter som i en vanlig värld inte varit där. För mig känns det lite som att fortfarande vara i en rätt smutsig vägbrunn men någonstans långt där framme finns en grön äng, där solen kommer skina. Vi vet att vi kommer klara oss dit, vi vet bara inte hur lång tid det kommer ta.

Fredrik Hjelm, VD & grundare Voi Scooters. Uppväxt i Jämtland.