Förundran över innovationskraften som coronakrisen har fört med sig och en framtidsblick mot coronakrisens påverkan på framtida affärsmöjligheter. Det var två centralt återkommande teman när MerDigital.se under fredagen bjöd in till paneldiskussion på Storsjöteatern.

Fr vänster Fredrik Smith, Jörgen Larsson, Oliver Dogo, Martin Sahlberg, Magnus Swartling, Anna-Pia Hådell, Stefan Fredriksson och Calle Hedman.

Under fredagen samlades sju paneldeltagare från olika företrädande näringslivsroller på Storsjöteatern. Anledningen var ett initiativ till en paneldiskussion som togs av den digitala byrån Koning & Smith i slutet av förra veckan.

–När det blir kriser så måste man tillsammans hjälpa till med att skapa initiativ, istället för se problem vill vi ödmjukt se möjligheter och diskutera eventuella innovationer som kan komma ur kriser. Vi har samlat företrädare för de olika branscherna, säger företagets VD och ägare Fredrik Smith.

Som underlag inför debatten fanns artiklar publicerade på MerDigital.se samt ett par dagsaktuella enkätundersökningar från de respektive branscherna.

–Vi kan utläsa att 70% av våra företag redan har vidtagit åtgärder, det handlar om varsel och nedtrappade investeringar. Många jobbar mot leverantörer i tungt drabbade länder som Italien och Spanien. Om vi ska greppa efter något ljust i enkätundersökningens svarsunderlag så säger 4 av 10 företag att coronapandemin kommer ha lite eller obefintlig påverkan på längre sikt, säger Handelskammarens VD Oliver Dougo.

ATEAS regionchef Anna-Pia Hådell reflekterade över hur de ny kompetens runt distansarbete kommer påverka framtidens arbetsplatser.

Genomgående rapporterades sättningar i samtliga branscher men paneldiskussionen kunde likväl landa i många ljusare exempel på innovativa affärslösningar och effektiv myndighetshantering. Destination Östersund rapporterar om drastiskt ökade samarbeten mellan destinationsbolag runtom i landet samt om att berömvärt agerande från Östersunds Kommun.

–Det har redan gjorts breda sammanställningar om innovativa och effektfulla lösningar som gjorts runtom i landet, både från företagare, privatpersoner och kommuner. Dessa delges snabbt mellan olika städers destinationsbolag på ett sätt som vi aldrig varit med om tidigare. I Östersund har vi också fått ett otroligt smidigt och tillmötesgående bemötande från kommunledning och tjänstemän som har nappat på varje grej, säger centrumutvecklare Calle Hedman.

Innovationen som kriser för med sig är ett genomgående tema som bekräftas med många exempel under paneldiskussionen. Återkommande frågas det flera gånger också hur vi kommer förvalta all innovation i framtiden när samhällshjulet släpps på igen.

–Helt plötsligt kan ett företag sätta ingång tillverkning av handsprit på en dag istället för att det ska krävas sex månaders handläggning, man kan på samma sätt få serveringstillstånd på en dag, en ansökan som också den med normal procedur tar sex månader. Jag har svårt att se att företagare kommer acceptera så långa handläggningstider när vi så småningom är tillbaka i normala omständigheter, säger Oliver Dogo.

Paneldiskussionen livesändes i MerDigital.se och Östersunds-Postens kanaler.

IUC Z groups VD Stefan Fredriksson reflekterar över orimligheten i att 20 personer i många fall samlas på Arlanda för ett möte och ATEAs regionchef Anna-Pia Hådell fyllde på i temat distansarbete.

–Distansarbetet som alla nu måste förhålla sig till kommer inte långsiktigt att helt ersätta fysiska möten. Men vi kommer ta mer medvetna val kring vart vi reser för ett möte. På ATEA har vi redan slagits av att många möten faktiskt avhandlas mycket effektivare på distans utan att tumma på innehållets kvalitet. Vi alla kommer få en push i nya digitala möjligheter.

Livesändningen från paneldiskussionen går att se i sin helhet i MerDigital.se samt Östersunds-Postens kanaler. Fördjupade artiklar från paneldiskussionen kommer publiceras löpande på MerDigital.se under helgen och inledningen av nästa vecka. 

Deltagare:

Anna-Pia Hådell, Atea.

Stefan Fredriksson, VD IUC Z group.

Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund.

Martin Sahlberg, VD Destination Östersund

Oliver Dogo, VD Handelskammaren.

Fredrik Smith, Koning & Smith.

Jörgen Larsson, VD Inlandsinnovation.

Magnus Swartling, Moderator.

Tack till Norma Jeane Blomster, Storsjöteatern och Jämt-TV för era bidrag till paneldiskussionen.

MATTIAS BÅNGMAN