Starka fysiska och digitala relationer till kunder gynnar företag mer under coronakrisen än tidigare samtidigt som relationsskapandet mellan olika företag och organisationer har ökat. Det var två frekvent förekommande slutsatser när företrädare för Östersunds näringsliv paneldiskuterade under fredagen.

Coronakrisen har satt många brancher på paus, för att hålla liv i många affärsverksamheter har innovationsförmåga och snabb omställning satts under större prov än någon gång tidigare i modern tid. När företrädare för Jämtlands näringsliv samlades för paneldiskussion på Storsjöteatern i fredags benämnde man många gånger utvecklade relationer som den viktigaste faktorn för att lyckas rida ut krisen. Både relationer till kunder som skapats sedan tidigare men också relationer mellan olika affärsverksamheter.

–Helt plötsligt delar alla med sig av goda idéer åt alla håll. Från Destinationsbolagens sida hjälps vi åt på ett helt annat sätt än tidigare, alla dörrar har öppnats. Framgångsrika exempel från hela Norden sammanställs, när allt är bra sammanställt är det enklare för oss att gå till kommunledningen och säga att titta, det funkade ju i Karlskrona, så varför skulle det inte funka här, säger Calle Hedman från Destination Östersund.

Affärsmässigt så ser Hedman att dom företag som har lyckats bibehålla en omsättning inne i stadskärnan, de är sammantaget dom företag som sedan tidigare jobbat väldigt aktivt med att skapa kanaler för att kommunicera med kunder.

–Det betalar verkligen tillbaka sig nu, det ser man, säger Hedman.

ATEAs affärschef Anna-Pia Hådell stämmer in i att relationen till kunderna är en mer avgörande faktor nu än det varit tidigare.

Anna-Pia Hådell, Atea
Anna-Pia Hådell från Atea förklarar vikten av att ha bra relationer och goda kommunikationer med sina kunder.

–Den som har god relation och bra kommunikation med sina kunder vet deras utmaningar och kan anpassa sin affärsverksamhet utifrån detta.

I de tillverkande industrierna kommer många företag inom kort begränsas av att underleverantörer i värre drabbade länder som Spanien och Italien inte kommer kunna producera redan beställda ordrar. Även här nämns relationsskapande som en stor del av lösningen av branschorganisation IUC Z group, som företräder 62 tillverkande företag i Jämtland. VD Stefan Fredriksson ser att utbyten i alla dess former mellan företagen har ökat markant.

IUC Z groups VD Stefan Fredriksson kan se ökade samarbeten mellan deras medlemsföretag.

–Inom vårt nätverk hjälper man, på ett mer utvecklat sätt än tidigare, varandra att hitta nya leverantörer. Det finns också starka samarbeten för att hitta nya arbetsplatser till varslad personal. Det pågår mycket internt som är väldigt positivt, vi måste producera det vi åtagit oss, säger Fredriksson.

TEXT & FOTO: MATTIAS BÅNGMAN