Myndighetsbeslut som tidigare tog ett halvår tas nu över dagen. Utvecklingen av detta ser Handelshammaren Mittsveriges VD Oliver Dogo som den affärsmässigt mest intressanta framtidsföljden av coronakrisen.

Fria parkeringar i stadskärnan och snabba hanteringar av exempelvis uteserveringstillstånd. Östersunds Kommun har klubbat igenom mycket för att hålla handeln vid liv vilket bekräftas av Destinationsbolaget.

–Vi har fått ett väldigt smidigt bemötande från kommunen, sa centrumutvecklare Calle Hedman.

Mycket av paneldiskussionen kom att handla om vad av de förändringar vi ser och har sett i coronakrisens spår som blir bestående och just myndighetshanteringen är något som Handelskammarens VD Oliver Dogo kommer följa med intresse.

–Det är inget konstigt att företagen anpassar sig och är kreativa i svåra tider. Men en sak vi som har mycket dialoger med regioner, regering och kommuner har sett är att detta driver på innovation i offentliga myndigheter. Plötligt går det att ge tillstånd till företag för tillverkningen av handsprit på en dag istället för sex månader. Det går att ge tillstånd för uteservering på trettio minuter istället för flera månader, säger Oliver Dogo.

Handelskammaren Mittsveriges VD Oliver Dogo är spänd på att följa vilken påverkan coronakrisens press på snabbare myndighetsutövning kommer ha efter krisen.

Minimerade bromsklossar i den byråkrati som enligt Oliver Dogo bedöms finnas på alla nivåer ser han som ett alldeles för stort hinder i företagens möjlighet att innovera och utveckla sig.

–Jag hoppas coronakrisen förändrar det offentliga tänket som är så otroligt viktigt för företags innovationsförmåga. Utvecklingen blir intressant att följa då jag har svårt att tro att företag kommer acceptera att gå tillbaka till samma långsamma myndighetshantering som vi hade innan när coronapandemin om ett par månader har lagt sig.

För att snabba upp hanteringen nu i samband med coronakrisen menar Oliver Dogo att prioriteringar ska och kommer krävas.

–Man hör från vissa kommuner att det måste vara rättvisa mot alla branscher, det gör systemet för långsamt. Först lider turistnäringen och då måste den få hjälp snabbast, efter den kommer industrin osv. Vi kan inte hålla på och vänta.

“Det märks vilka som är på som Östersund”

Oliver Dogo, VD Handelshammaren Mittsverige

Precis likt Destination Östersunds Calle Hedman så lyfter Oliver Dogo Jämtlands lokala tjänstemän som en föregångare i landet.

–Det märks vilka som är på som Östersund, och också vilka som inte är det. Det blir väldigt tydligt vilka som är handlingskraftiga, säger Oliver Dogo.

Se paneldiskussionen i sin helhet på länken https://www.facebook.com/merdigital.se/videos/2635503456775882/.

TEXT & FOTO: MATTIAS BÅNGMAN