Snabba på digitala lösningar men en stark tro om att medvetenhet för den lokala handeln, det är den samtida tesen och den framtida spådomen när MerDigital.se träffar Hübinettes bokhandel.

60% ner i omsättning den senaste veckan men med ett par glatt köande kunder. MerDigital.se träffade Hübinettes bokhandel på Gågatan som vågar titta in i framtiden trots sviktande försäljning.

–Vi är ner i omsättning men ett par delar av verksamheten har fått uppsving. Folk förbereder sig för att fördriva mycket tid hemma med alltifrån böcker till pussel.

Digitalt sett jobbar Hübinettes bokhandel i dagsläget med sociala medier men utan webbshop.

–Den kedja vi tillhör förbereder en näthandelslösning men vi är inte där ännu, troligtvis snabbas det arbetet på nu i samband med coronapandemin.

En annan mer oväntad kund som har hållit uppe omsättningen är sjukhuset.

–När sjukhusen är beroende av att köpa upp hela vårt lager med skyddshandskar så börjar man undra om det system som har utvecklats de senaste decennierna verkligen är något att fortsätta sträva mot. Från 1990-talet har all produktion av varor som i kris är livsnödvändiga flyttat utomlands och idag kan Sverige inte ens producera skyddshandskar.

Ökad förståelse för att ett köp hos de lokala handlarna faktiskt har en påverkan på jämtlänningarnas direkta omgivning är en följd Hübinettes bokhandel tror att coronapandemin kommer föra med sig.

–Många har nog förvånats över att ens favoritrestaurang kan tvingas till konkurs bara en vecka efter krisens intåg. Idag jobbar inga företagare på buffert, det gör inte vi heller. Varken Sverige eller något annat land i Europa har någon vana av att ställa om till kriser, det blir intressant att se ifall krigshärjade länder som har upplevt undantagstillstånd tidigare lyckas hantera krisen bättre.

MATTIAS BÅNGMAN