Att Covid-19 har svept över världen och orsakat stor påfrestning på samhället, hos företagare och människor har inte gått någon förbi. Ingen har lämnats oberörd och många påverkas, vilket också har lett till att vi står inför en stor förändring med lika stora utmaningar.

Vi är alla i detta tillsammans. Därför är det i tuffa tider viktigt att komma ihåg att med kriser också följer nya möjligheter när krisen är över och konjunkturen vänder uppåt igen. 

Eftersom att rådet är att fysiska möten ska uteslutas och att vi ska undvika stora folksamlingar ekar butikerna tomma. Coronapandemin har fått många att frivilligt isolera sig och många är helt enkelt mer digitala än tidigare. Det i sin tur har skapat positiva effekter, såsom att e-handeln ökar, mer media konsumeras och mer livsmedel handlas online direkt hem till dörren. 

Ett beteende föder ofta ett annat. Nedan har vi listat hur du i kristider kan stärka varumärket och skapa fortsatt efterfrågan.

1. Identifiera nya möjligheter

Kriser har förändrat människans beteende förut, vilket med största sannolikhet gäller nu. Att sätta dig in i kundernas situation och rådande förhållningssätt kommer förmodligen att hjälpa dig mycket om du utefter rådande situation kan utveckla ditt erbjudande.

Analysera vilka nya beteenden som har en uppåtgående trend. I dem kan du hitta nya målgrupper, marknader eller segment. Identifiera också vad det finns för punkter i kundresan som är möjlig att utveckla. 

Se även över hur dina egna, förtjänade kanaler samverkar med de köpta kanalerna och om de går att koordinera med varandra för att få ut största möjliga synergier. 

2. Bli top of mind hos dina kunder

Krisen påverkar olika företag på olika vis. Se dagsläget som en öppning för att stärka dina kundrelationer och ta nya marknadsandelar, oberoende av hur hårt drabbad du redan har blivit eller kommer att bli. 

Detta gör du genom att fortsätta med samma marknadsföring, men med anpassad kommunikation så att den handlar om ditt varumärke. Kan dina värden och erbjudanden kommuniceras på ett träffsäkert sätt i relation till din målgrupps beteende idag, så föder det ett behov i det långa loppet. Den som kan och vågar satsa i osäkra tider kan vinna mycket.

3. Planera långsiktigt

Identifiera vilka tillgångar som du eventuellt kan ha gällande din kommunikation i dagsläget. Ställ dig frågan om det är möjligt att anpassa ditt erbjudande genom ny kommunikation så att det passar den rådande situationen.

Sätt därefter nya marknadsmål med en strategi som gör att du har kvar kunderna med behov av ditt erbjudande även när karantän- och kristiderna är över.

4. Sluta inte kommunicera

Bemöt dina kunder lika bra i krisen som du gör annars, både om hur du agerar i detta läge och med budskapet att du värnar om deras bästa. Var transparent gällande hur din verksamhet drabbas, samt vilka åtgärder du vidtar för att kunna vara så tillgänglig och tillmötesgåemde som möjlig för dina kunder. 

Att du snabbt anpassar dig till det förändrade läget och fortsätter att kommunicera genom lågkonjunktur och kris är att rekommendera om du vill vinna marknadsandelar. Medan andra stänger ner sin annonsering får de som väljer att fortsätta mer uppmärksamhet och exponering än annars i det annars hårt konkurrensutsatta annonslandskapet. 

Det kan av den anledningen vara av stort värde för företag att få hjälp och stöd från en extern part för att anpassa kommunikationen utifrån erbjudande och rådande situation.

Få 1 h kostnadsfri rådgivning gällande din digitala kommunikation

Upplever du stora utmaningar orsakade av covid-19, men vet inte hur du ska ta dig an? På Koning & Smith kan du få hjälp att anpassa din kommunikation och lägga en strategi för att rida ur stormen som vi just nu befinner oss i.
Som företagare får du 1 h kostnadsfri rådgivning om ditt varumärke och din marknadsföring i syfte att stå stark i krisen och stå ännu starkare när den är över.