En genombrottstid för distansarbete och en generellt ökad intern kommunikation. Det är ett framtidsscenario och en följd av coronapandemin som spås av flera respondenter i undersökningar gjorda av MerDigital.se.

IT-aktören Sigma Group är ett konsultföretag som på internationell nivå sysselsätter 5000 medarbetare. I Östersund är verksamheten företrädesvis inriktad mot e-hälsa med E-hälsocentrum på Zätagränd som den största satsningen. Till följd av coronapandemin är hela verksamheten sedan en vecka tillbaka förlagd till distansarbete.

—Som IT-bolag har vi haft alla tekniska plattformar på plats för att kunna bedriva fullskaligt distansarbete under en längre tid tillbaka. Nu i samband med coronapandemin är dock första gången vi nyttjar det fullt ut, säger Bert-Ola Bångman.

Mindre fysiska möten och mer intern kommunikation via digitala plattformar tror bland andra Sigmas Bert-Ola Bångman blir en följd av coronapandemin.

Sett över en 10-gradig skala bedömer Bångman att coronapandemin har förändrat Sigmas affärsverksamhet i Östersund med en 6a, den interna kommunikationens förändring har påverkat ytterligare ett hack och får en 7a.

–Den interna kommunikationen har dels förändrats, men framförallt ökat. Interna informationsmöten från ledningen har numer skett flera gånger i veckan vilket skapar trygghet och lugn bland de anställda.

Långsiktigt lyfter flera företaget som MerDigital.se har varit i kontakt distansarbetet tar bort viktiga spontana möten vid kaffeautomater och runt lunchbord. Bland annat berättar det Stockholmsbaserade elscooterbolaget VOI via sin marknadschef Caroline Hjelm att man har satt upp både virtuella lunchrum och fikarum.

–Internt sker allt på distans hos oss nu, säger Hjelm.

På temat distansarbete så spår Företagarnas regionchef i Västernorrland Joakim Sjöstedt att den interna kommunikation kommer få allt större digitalt utrymme även efter coronapandemin.

–Jag upplever att kortare avstämningsmöten sker effektivare via distansmöten, det är alltid tydligt vad som är mötets huvudbudskap. Nackdelen är att man inte får ta del av den energi som många medarbetare ger vid fysiska möten. Ett troligt scenario är att vi kommer förlägga större delar av våra möten digitalt än fysiskt efter coronapandemin, säger Sjöstedt.

Sigmas Bert-Ola Bångman är inne på samma teori.

–Den här Coronakrisen tror jag blir genombrottet för distansarbete och ökad intern kommunikation, säger Bångman.