Det rådande läget framtvingar en ordentlig digital omställning för många, såväl inom akademin som näringslivet. I takt med att Coronapandemin stänger universitet och gymnasium får man ställa om till att träffa sina lärare på virtuellt vis: via surfplattor, telefoner och datorer. 

På Handelshögskolan i Stockholm är undervisningen sedan ett par veckor tillbaka helt onlinebaserad och tentamina likaså. Som student på “Handels” anser jag omställningen ha skett imponerande smärtfritt, detta till stor del tack vare den digitala kompetensen hos lärare i berörda kurser. Professorn i marknadsföring Erik Modig är påtagligt bekväm framför sin green-screen när han skiftar bakgrund med ett knapptryck och plötsligt befinner sig i Bahamas för att sedan utan besvär koordinera sig på ett mäkta imponerande sätt bland diverse slides.

Erik Modig, professor i marknadsföring vid Handelshögskolan, skiftar bekvämt mellan powerpointslides och att par avstick till Bahamas på sin green-screen.

Undervisningen har utformats på ett väldigt “streamlineat” sätt genom att man efterliknar upplägget hos digitala lärosäten – i princip alla föreläsningar erhålls live och många spelas också in så att man kan se dem när man vill. Vidare erbjuder en del lärare frekventa frågestunder där vi som studenter kan lyfta våra funderingar. 

Vissa professorer har ett lite annorlunda upplägg. Man spelar inte in föreläsningarna utan när föreläsningen är schemalagd gäller det att bänka sig framför skärmen. Detta primärt för att säkerställa att alla hänger med och interagerar på ordinarie lektionstid. Jag kan se nyttan i denna filosofi; ju längre bort man kommer från det direkta samspelet med läraren desto mer abstrakt blir informationen man ska ta in. För att se till att avståndet mellan elev och lärare inte blir alltför stort gäller det därför att sporra studenterna att delta i den direkta interaktionen. Professorn i Corporate Finance har på den punkten hittat en fyndig digital lösning: att inkorporera frågor i sina live-streams som vi elever kan svara på genom ett klick. Får man en majoritet av frågorna rätt tar man med sig en poäng till annalkande tenta. 

Denna snabba omställning till digitalt är på flera sätt positivt för skolan då det är en effektivisering av resurser samtidigt som man får ut mer eller mindre samma kvalité på undervisningen. Detta trots mindre logistik genom salsbokningar samt mindre resande med hundratals studenter som annars dagligen vallfärdar till skolan. Distansstudier ligger ur det perspektivet klart mer i tiden än traditionell läsning och jag tror en direkt effekt av nutida kris är att fler innovativa lösningar kommer frambringas, något som kommer ge ett rejält uppsving för digital undervisning på sikt.

Omställningen till digitalt lärosäte Handelshögskolan i Stockholm får ett par veckor in i coronakrisen gott betyg av förstaårsstudenten Andreas Hjelm.

Självklart är en stor del av universitetsupplevelsen att kunna interagera med lärare och medstudenter i verkligheten. Även om många elever är nöjda med nuvarande procedur vet jag många som längtar tillbaka till morgonkaffet i den harmoniska aulan, men det gäller att anpassa till rådande extrema omständigheter på bästa sätt. Att befästa en stark digital profil tror jag kommer vara bland, om inte det viktigaste av allt för lärosätena för att differentiera sig de kommande åren. Med tanke på dess icke-digitala natur får Handelshögskolan i Stockholm därmed anses ha skött övergången mycket väl än så länge.

Andreas Hjelm. Förstaårsstudent på Handelshögskolan i Stockholm