Bred bakgrund inom näringslivet men desto mer sparsam med framträdanden i föreningslivet. När Mathias Rasteby tillträdde som ordförande i Östersunds FK i mars månad var det större värden än att vinna matcher som motiverade.

Bank och finans är det man i allmänhet förknippar den tidigare Nordeachefen Mathias Rastebys förflutna med. I själva verket är det bara början för Frösöbon med inblick i fler branscher än de flesta när han i skrivande stund bland annat står noterad för inte mindre än 17 bolagsengagemang.

—Jag är övertygad om att det finns en stor styrka i att skaffa insyn och erfarenheter inom många olika branscher. Det finns ofta fler synergier än man tror och stora möjligheter att ta med sig något som en bransch har kommit långt inom, till en annan där samma lösning eller tankesätt kan uppfattas som nytänkande, förklarar Rasteby.

Bröderna Erik och Axel Eriksson tränade under torsdagseftermiddagen.

MerDigital mötte uppe för ett längre samtal om kristiders påverkan på företag och ungdomar, om de sociala hinder och besvär coronakrisen för med sig men också om den affärsmässigt snabbförenderliga och förhållandevis intressanta tid vi är inne i. Egentligen började intervjun lördagen innan när vi bad Rasteby att under fem dagar leva med frågeställningen: vad ska du ta med dig från näringslivet in i idrotten?

—Först och främst är det idrotten som samhällsfunktion och som den mest grundläggande förutsättningen för en stads fungerande näringsliv som motiverar mig till uppdraget. Idrotten får ungdomar att resa sig från datorn och den förhindrar att ungdomar är med i fel grupperingar på stan. Bakom varje ungdom finns föräldrar i alla olika yrkesroller vars prestation i allra högsta grad är beroende av ett glatt och välmående barn. Energin runt alla eldsjälar som möjliggör detta har en väldigt medryckande effekt på mig.

I tillägg till välmående ungdomars del i samhällsfunktionen så ser Rasteby en idrottsförening med den exponeringskraft som Östersunds FK i dess bästa stunder har som en närmast oersättlig hävstång för länsföretagares marknadsbudgetar.

—I min roll som företrädare för länsföretag i många olika branscher vet jag att de marknadsvärden som skapades när vi gjorde avtryck i Europa, både för staden och för företag i cirkeln runt laget, var för stora för att redan efter ett par svårare år ge upp reklamverktyget Östersunds FK.

Mathias Rasteby
Mathias Rasteby tillträdde som ordförande för Östersunds FK i mars.

Rasteby beskriver sina tidigare engagemang inom föreningslivet som sparsamma, delvis på grund av ett grundläggande problem som han ställer sig som motståndare till.

— Min lite förenklade bild av föreningsmänniskor är i många fall att man, istället för att strida för det som är bäst för klubben, strider för det som är bäst för sig själv, ens barn eller barnets lag. Inom näringslivet är det grundläggande att jobba över avdelningar och med att förstå att helhetsbilden gör företaget lönsamt. När alla jobbar utifrån den helhetsbilden kan företaget göra kunderna nöjda vilket är det enda som kan förbättra förutsättningarna på ens egna avdelning.

Att alla ges chansen att utvecklas i sin egen takt inom idrottsrörelsen är kanske en sanning många skulle ifrågasätta. Mathias Rasteby anser dock att det förhållningssätt många idrottsledare har inom ämnet bör fungera som en målbild för många företagsledare i näringslivet.

— Inom ungdomsidrotten är man faktiskt duktig på att se framsteg i annat än resultatmål. Medarbetare kan också dom utveckla färdigheter som just nu kanske inte ökar försäljningen, men som i en förlängning kan addera något till företagets helhet. Att se och uppmärksamma dessa medarbetare i ett tidigt skede kan ge värden åt företaget längre fram.

Träningar och matchspel för spelare födda 2002 och senare är tillåtet sedan den 24 april.

Rasteby beskriver start-up-sektorn som byggts upp av riskkapital som den del av näringslivet som är mest snarlik idrottsrörelsen.

—Man ger resurser till en person som har en idé och sätter sedan andra mål än vinstutdelning under de första 3-5-10 åren. Man ger ett förtroende och låter personen växa på sitt egna sätt utifrån detta.

TEXT & BILD MATTIAS BÅNGMAN