Digitaliseringen är den mest samhällsförändrande process sedan industrialiseringens dagar.

Flera undersökningar visar på att svenska företag ligger efter när det gäller digitalisering och automatisering, tvärtemot vad vi själva många gånger tror.

Stora företag har dock en högre grad av digital mognad än de små visar en studie som Tillväxtverket tagit fram på uppdrag av regeringen.

Att klyftan gällande digital kompetens ökar mellan stora och små företag är också en oroande utveckling.

Många mindre svenska företag och organisationer verkar inte ha inte insett vilka möjligheter och hot som digitaliseringen verkligen innebär.

Jörgen Larsson är entreprenör och medgrundare till Digitaldagen.

Detta är allvarligt. För digitala lösningar är/och kommer vara en framgångsfaktor och nödvändighet, oavsett storlek på företag. Digitalisering är en överlevnadsfråga för alla.

I Sverige har vi en god infrastruktur som möjliggör digitala arbetssätt men tyvärr inte den digitala kunskapen att dra nytta av den fullt ut. 

Detta innebär att vi alla behöver mer digital kompetens. Helt enkelt mer kunskap och insikt om digitalisering, digitala verktyg samt följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan.

Och det spelar egentligen ingen roll vad man tycker och tänker om denna utveckling är bra, för alla oavsett bransch kommer att drabbas av digitaliseringen.

Vill man vara en av framtidens vinnare behöver ditt företag öka sin digitala kompetens nu och det snabbt.

Många företag verkar ha viljan men har svårt ta första steget. De företag som vågar och lyckas skapa förmågan att dra nytta av digitaliseringens möjligheter kommer att vara framtidens vinnare.

Jörgen Larsson

Entreprenör och medgrundare Digitaldagen